start

Omdat je taalvaardigheid je visitekaartje is …

De ‘demo-toets’ op deze site geeft je in 20 minuten een indruk van jouw taalkennis en taalvaardigheid.

e-learning met begeleiding

‘e-learning plus’: studeren waar en wanneer jij wilt, in jouw eigen tempo!

Wij bieden niet enkel e-learning, maar een compleet pakket voor ‘onderwijs op afstand’.

voor (aankomende) studenten hoger onderwijs (hbo en universiteit):

Wij bieden speciale studietrajecten aan, allereerst gericht op de voorbereiding op de taaltoetsen bij die opleidingen.  Meer informatie: taaltoetstraining.nl

specifiek voor (aankomende) studenten pabo: pabo-taal.nl

Voor studenten geldt een speciaal zeer laag tarief en wij vragen daarom een bewijs van de status als (aankomend) student hoger onderwijs.

voor leerlingen mbo, havo en vwo:

informatie: taalenspelling.nl

voor personeel van basisscholen:

voor scholen kunnen wij afspraken maken voor (na)scholing van personeel: nascholingtaal.nl

Personeelsleden kunnen zich eventueel ook individueel aanmelden, zoals hieronder aangegeven onder ‘voor anderen’. Omdat scholen veelal een (ruim) budget voor nascholing hebben, adviseren wij om allereerst een verzoek bij de directie in te dienen.

voor anderen:

Wij kunnen voor gebruikers een begeleid studietraject ‘op maat’ aanbieden, rekening houdend met de gevolgde opleiding(en) en de beoogde of huidige functie.

De eerste stap voor zo’n studietraject is een digitale pre-test van 360 items, verdeeld over zes onderdelen. Het geeft een beeld van eventuele deficiënties in je basiskennis en -vaardigheden. Op basis van de bij aanmelding ingevulde gegevens en de resultaten van die pre-test kunnen we een bepaald studietraject voorstellen *.
Daarbij kunnen we ook de kosten opgeven (al vanaf € 50, in hoge mate afhankelijk van de onze tijdsbesteding voor een traject). Je bent uiteraard niet verplicht om na die eerste stap door te gaan met het geadviseerde begeleide studietraject.

De kosten van die eerste stap bedragen € 24 (vierentwintig euro). Je kunt je daarvoor aanmelden via het aanmeldingsformulier op deze site.

Voor gevallen waarin de informatie op deze site niet voorziet, kun je contact opnemen via het contactformulier.

* Wij behouden ons het recht voor om in extreme gevallen aanvragen uit het oogpunt van uitvoerbaarheid niet te honoreren, uitsluitend naar onze beoordeling.

Wij kunnen helaas geen speciaal traject of aparte uitgebreide ondersteuning NT2 aanbieden via e-learning (ondanks onze expertise en ervaring op dat gebied).

e-coaching van schrijfvaardigheid

Als aanvulling op een traject ‘e-learning plus’ bieden wij ook specifiek voor schrijfvaardigheid de mogelijkheid van coaching ‘op afstand’. Meer informatie: e-taalcoaching

laatst bijgewerkt: 19-8-’20

©  2020   Ronald Zwiers