aanmelding anderen

Voor persoonlijk gebruik door deelnemers die niet zijn ingeschreven als (aankomend) student hoger onderwijs gelden onderstaande tarieven. Zie verder de bestelvoorwaarden en informatie onderaan.

naam:*
e-mail:*
telefoon:
-
bestelt hierbij:*
eventuele toelichting:

Bestelvoorwaarden:

Wij behouden ons het recht voor om aanmeldingen te weigeren. Eventueel reeds gedane betalingen worden dan uiteraard geretourneerd.

De verstrekte inloggegevens zijn uitsluitend bedoeld voor individueel eigen gebruik. Als er kennelijk meerdere gebruikers zijn, worden allereerst de accounts afgesloten, zonder enig recht op teruggave van betaling.

Voor instellingen werken wij logischerwijs met licenties. Op misbruik ondernemen wij actie, o.a. naar het verantwoordelijke bestuur.

De volgende stap:
Na aanmelding ontvang je in de automatische bevestigingsmail de betaalgegevens van onze rekening bij ING. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van je betaling sturen we je jouw persoonlijke inloggegevens. (Niets ontvangen? Kijk dan eerst even in de map ‘spam’.)

Tegenwoordig zijn betalingen meestal direct voor ons zichtbaar, maar soms pas in de loop van de volgende werkdag.

 

beleid privacy en beveiliging persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, o.a. door de meest recente updates van applicaties en virusscanner.

De ingevulde gegevens voor contact en aanmelding zullen voor geen enkel ander doel worden gebruikt dan voor het via deze site aangeboden onderwijs en zullen nooit aan derden worden verstrekt. De gegevens worden binnen twee maanden na afloop van de bestelde termijn gewist (of zoveel eerder als de besteller vraagt).

De inhoud van berichten in het kader van mailwisseling rondom of binnen het onderwijsproces zal nooit aan derden worden bekendgemaakt en zal binnen twee maanden worden gewist (of zoveel eerder als de besteller vraagt).

Voor contact daarover kan gebruik worden gemaakt van het contactformulier op deze site.