e-learning plus

eigentijds studeren via e-learning met begeleiding 

Werken aan je taalvaardigheid door een (dure) cursus of ’training’? Of met een stapeltje boeken aan de slag (met vaak weinig gevarieerde oefenstof, zonder feedback) waarin je zelf je weg moet vinden?

e-learning plus: een eigentijdse, effectieve en comfortabele vorm van onderwijs:

 • Je hoeft niet op een bepaalde tijd op een bepaalde plaats aanwezig is te zijn.
  (geen reistijd en betere afstemming op andere bezigheden)
 • Je hoeft niet een ‘gemiddeld’ tempo te volgen: je kunt je eigen tempo kiezen.
 • Je kunt wel vragen stellen.
 • Je kunt wel extra hulp krijgen.

Diverse sites bieden (alleen) oefening, maar wij bieden je onderwijs:

 • heldere theorie
 • bij de oefenstof doeltreffende feedback met nauwkeurige verwijzing naar de theorie
 • een helpdeskservice
  in eerste instantie via een contactformulier op de site,
  met minimaal 330 dagen per jaar passende hulp binnen 12 uur.
  Je kunt daarbij ook aangeven dat je graag gebeld wilt worden voor nadere uitleg.
 • zo nodig bieden we je nog extra oefeningen met monitoring van fouten en persoonlijke hulp

Alle benodigde kennis wordt vanaf een elementair niveau behandeld. Zo kun je ook oude kennis gemakkelijk snel opfrissen.

Bij de samenstelling is onder andere gebruik gemaakt van ruim 15 jaar ervaring met aankomende en eerste- en tweedejaarsstudenten pabo, een opleiding waarbij extra hoge eisen aan taalbeheersing worden gesteld. Reacties van studenten op het materiaal : “Het is zo dúidelijk!” (soms na ervaringen met diverse veel gebruikte studieboeken).

volledig pakket met helpdeskservice

 • spelling (met veel extra oefeningen voor de werkwoordsspelling)
 • gebruik van leestekens
 • grammatica (zinsdelen, woordsoorten en zinsstructuur)
 • ‘formuleren’: o.a. woordkeus, stijl en zinsbouw
 • schrijfvaardigheid: aanwijzingen voor teksten, werkstukken en verslagen

theorie vergelijkbaar met ca. 95 pagina’s A4
ruim 2000 toets- en oefenvragen

12 maanden gebruik, inclusief helpdeskservice: €  90,-
(voor alle duidelijkheid: éénmalig €  90,-)

aanmelden

alleen werkwoordsspelling – met helpdeskservice

Wil je alleen het onderdeel werkwoordsspelling, of wil je de e-learning eerst uitproberen met één onderdeel? Werkwoordsspelling is een belangrijk en uitgebreid onderdeel.

voor 8 maanden gebruik:  €  48,-

aanmelden

Daarna kun je eventueel opwaarderen voor het hele pakket tot 12 maanden: €  44,-

e-test

Je kunt ook een digitale toets van 360 items maken, om een beeld te krijgen van de zwakke plekken in je taalbeheersing, met een kort verslag en studieadvies: €  48,-

aanmelden

Ons aanbod is uiteraard uitsluitend bestemd voor individueel eigen gebruik.

Voorbehoud:
Dit pakket e-learning is afgestemd op gebruikers met Nederlands als moedertaal en op gebruikers met een niet-Nederlandstalige achtergrond die het Nederlands als tweede taal (ongeveer) even goed beheersen. Bijvoorbeeld alleen het behaald hebben van het staatsexamen NT2 programma II blijkt daarbij in de praktijk niet voldoende.