e-learning plus

eigentijds studeren via e-learning met begeleiding 

Werken aan je taalvaardigheid door een (dure) cursus? Of met een stapeltje boeken aan de slag (met vaak weinig oefenstof, zonder feedback) waarin je zelf je weg moet vinden?

e-learning plus: een eigentijdse en effectieve vorm van onderwijs:

 • Je hoeft niet op een bepaalde tijd op een bepaalde plaats aanwezig te zijn.
  (geen reistijd en betere afstemming op andere bezigheden)
 • Je hoeft niet een ‘gemiddeld’ tempo te volgen: je kunt je eigen tempo kiezen.
 • Je kunt wel vragen stellen.
 • Je kunt wel extra hulp krijgen.

Diverse sites bieden (alleen) oefening, maar wij bieden je onderwijs:

 • heldere theorie
 • bij de oefenstof doeltreffende feedback met nauwkeurige verwijzing naar de theorie
 • monitoring van toetsen in het traject, zodat we zo nodig kunnen bijsturen
 • een helpdeskservice
  in eerste instantie via een contactformulier op de site,
  met minimaal 330 dagen per jaar passende hulp binnen 12 uur.
  Je kunt daarbij ook aangeven dat je graag gebeld wilt worden voor nadere uitleg.
 • zo nodig bieden we je nog extra oefeningen met monitoring van fouten en persoonlijke hulp

Alle benodigde kennis wordt vanaf een elementair niveau behandeld. Zo kun je ook oude kennis gemakkelijk snel opfrissen.

volledig pakket met helpdeskservice

 • spelling (met veel extra oefeningen voor de werkwoordsspelling)
 • gebruik van leestekens
 • grammatica (zinsdelen, woordsoorten en zinsstructuur)
 • ‘formuleren’: o.a. woordkeus, stijl en zinsbouw
 • schrijfvaardigheid: aanwijzingen voor teksten, werkstukken en verslagen

theorie vergelijkbaar met ca. 95 pagina’s A4
1800 toets- en oefenvragen

8 maanden gebruik, inclusief helpdeskservice: €  39,-
(voor alle duidelijkheid: éénmalig €  39 voor 8 maanden gebruik: e-learning + helpdesk)

12 maanden gebruik, inclusief helpdeskservice: €  49,-

alleen werkwoordsspelling – met helpdeskservice

Wil je alleen het onderdeel werkwoordsspelling of wil je de e-learning eerst uitproberen met één onderdeel? Dat is ook het meest uitgebreide onderdeel.

voor 8 maanden gebruik:  €  24,-

Daarna kun je eventueel opwaarderen voor het hele pakket tot totaal 12 maanden: €  28,- 

e-test

Je kunt ook eerst een digitale toets van 360 items maken, om een beeld te krijgen van de zwakke plekken in je taalbeheersing, met een kort verslag en studieadvies: €  49,-

Bij de samenstelling is onder andere gebruik gemaakt van ruim 15 jaar ervaring met aankomende en eerste- en tweedejaarsstudenten pabo, een opleiding waarbij extra hoge eisen aan taalbeheersing worden gesteld. Reacties van studenten op het materiaal : “Het is zo dúidelijk!” (soms na ervaringen met diverse veel gebruikte studieboeken).

Ons aanbod is uiteraard uitsluitend bestemd voor individueel eigen gebruik.

Voorbehoud:
Dit pakket e-learning is afgestemd op studenten met Nederlands als moedertaal en op studenten met een niet-Nederlandstalige achtergrond die het Nederlands als tweede taal (ongeveer) even goed beheersen. Bijvoorbeeld enkel het behaald hebben van het staatsexamen NT2 programma II blijkt daarbij in de praktijk niet voldoende.